Brooklyn Bridge sunset New York Manhattan skyline NY NYC USA

Communicatie en gedrag zijn één: wat we niet direct uitspreken, zeggen we met ons gedrag en onze lichaamstaal. Dit gebeurt meestal onbewust.
Essentieel hierbij is de opvoeding. Wij hebben vroeger allemaal geleerd hoe je hoort te communiceren en je te gedragen. Die basis bepaalt wat ieder van ons als ‘normaal’ gedrag ervaart.

Al die definities van ‘normaal’ lopen in de samenleving behoorlijk uiteen en dat zorgt dan ook regelmatig voor botsingen. Een training van Liaison geeft u inzicht in uw eigen gedrag en hoe dit door uw achtergrond wordt beïnvloed. U leert ander gedrag te ontwikkelen, waardoor u prettiger en effectiever kunt omgaan met anderen.

Communiceren doen we allemaal. Onze trainingen richten zich dan ook evenzeer op de managers als op de ‘werkvloer’. Onze coaching en advisering is er zowel voor individuen, als voor partners en groepen. En, onze kennis en kunde is even sterk in de commerciële sector als in het vrijwilligerswerk. Om het zoeken te vergemakkelijken vindt u ons aanbod gesplitst in 2 rubrieken: ‘Algemeen’ en ‘VrijwilligersAcademie’.

Wie de opdrachtgever ook is: de know how van Liaison Communicatie & Taal focust zich op dat wat u vraagt. Dus: altijd maatwerk.